شنبه 2 تير 1397

 

 

اخبار و روابط عمومي > كلي
ابلاغ عدم اخذ عوارض 3 درصد شهرداری از سال 1392ابلاغ عدم اخذ عوارض 3 درصد شهرداری از سال 1392

جناب آقای مهندس سید مهدی هاشمی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور(شورای مرکزی)

با سلام و احترام

  به استحضار می رساند، وفق نصح صریح ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض ، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها ، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری ، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع ، وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثناء «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ ، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳ ، عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶) ، بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۷/۱/۱۳۷۹» لغومی‌گردد.
اما شهرداری سمنان بعد از سال 1382 و باستناد ابلاغات و مصوبات قبل از قانون فوق الذکر و از سنوات گذشته تا این تاریخ مابه ازای هر فقره پروانه ساختمانی که در آن شهرداری صادر میگردد ، نسبت به وصول عوارض 3% تعرفه خدمات مهندسی مصوب سالانه نظام مهندسی ساختمان  از اعضای محترم  این سازمان که ارائه دهندگان خدمات مهندسی هستند اقدام می نماید که موضوع علیرغم مذاکرات مکرر با شهردار محترم و شورای اسلامی شهر مورد رسیدگی و اقدام قانونی قرار نگرفته است .و لذا علاوه بر بروز و حدوث نارضایتی جامعه خدمتگذار و فرهیخته مهندسین موجبات تضییع حقوق ایشان را درپی داشته است و در حالی که همه ساله و بر خلاف افزایش قیمت نهاده های تولیدی و تعرفه خدماتی در تمام اصناف و ... از یکسو نسبت به  توسعه و بسط مسئولیت و تعهدات و خدمات مهندسین اقدام میگردد ، از سوی دیگر کاهش تعرفه خدمات مهندسین برخلاف تناسب با افزایش هزینه ها و مسئولیتهای این قشر خدوم را شاهد هستیم ، لذا از آن مقام محترم درخواست دارد حمایت و مساعدت خود را در جهت احقاق حقوق اعضای محترم  سازمان مبذول دارند و با عنایت به روح قانون تجمیع عوارض ، بدواً دستور فرمایند تا مشاوران محترم حقوقـــــی شورای مرکزی در خصوص ارائه مستندات قانونی و مشاوره حقوقی به این سازمان بمنظور پیگیری موضوع از مراجع ذیصلاح استانی اقدام نمایند و بعداً  از آن مقام محترم تقاضا دارد در صورت صلاحدید نسبت به پیگیری از وزارت محترم کشور و معاونت پارلمانی وزارت مذکور در مجلس شورای اسلامی و توابع و دوایر مرتبط ، بمنظور ابلاغ دستورات اصلاحی به شهرداریهای استان اقدامات و دستورات لازم را مبذول دارند .

پیشاپیش از حسن عنایت و توجه جنابعالی و هیئت رئیسه محترم شورای مرکزی کمال قدردانی را دارم.

  

 

کیانوش نیک هوش

رییس سازمان

 

 

فرماندار محترم سمنان

با سلام و احترام

                               

  به استحضار می رساند، وفق نصح صریح ماده 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض ، ' از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها ، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری ، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع ، وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثناء «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ ، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳ ، عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶) ، بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹» لغو می‌گردد.'
اما شهرداری سمنان بعد از سال 1382 و باستناد ابلاغات و مصوبات قبل از قانون فوق الذکر و از سنوات گذشته تا این تاریخ مابه ازای هر فقره پروانه ساختمانی که در آن شهرداری صادر میگردد ، نسبت به وصول عوارض 3% تعرفه از خدمات مهندسی مصوب سالانه نظام مهندسی ساختمان  از اعضای محترم  این سازمان که ارائه دهندگان خدمات مهندسی هستند ، اقدام می نماید که موضوع علیرغم مذاکرات مکرر با شهردار محترم و شورای اسلامی شهر مورد رسیدگی و اقدام قانونی قرار نگرفته است و لذا علاوه بر بروز و حدوث نارضایتی جامعه خدمتگذار و فرهیخته مهندسین موجبات تضییع حقوق ایشان را درپی داشته است و در حالی که همه ساله و بر خلاف افزایش قیمت نهاده های تولیدی و تعرفه خدماتی در تمام اصناف و ... از یکسو نسبت به  توسعه و بسط مسئولیت و تعهدات و خدمات مهندسین اقدام میگردد ، از سوی دیگر کاهش تعرفه خدمات مهندسین برخلاف تناسب با افزایش هزینه ها و مسئولیت های این قشر خدوم را شاهد هستیم ، لذا از آن مقام محترم درخواست دارد نسبت به اقدامات اصلاحی ،  دستورات مقتضی را معمول فرمایند.

پیشاپیش از حسن عنایت و توجه جنابعالی  کمال قدردانی را دارم.

 

 

 

کیانوش نیک هوش

رییس سازمان

 

 

 

 

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

به استحضار می رساند در راستای رویکرد جدید سازمان در دوره ششم هیئت مدیره در برقراری تعاملات مثبت بین سازمان و سایر نهادهای استانی و پس از پی گیری های مستمر بعمل آمده و با همراهی فرمانداری شهرستان سمنان و شهرداری و شورای اسلامی شهر سمنان  و طبق نامه شماره 16591/1/5023 مورخ 30/11/1391 فرمانداری شهرستان سمنان و بر اساس بند 5 صورتجلسه شماره 561 شورای اسلامی شهر سمنان مورخ 17/11/1391 ، مقرر گردید به استناد ماده 1 و52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، از سال 1392هیچ گونه وجهی بابت عوارض بهاو خدمات نظارت و طراحی از مهندسین اخذ نگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر سایت-امیر حسین سالار
در تاريخ : جمعه 9 فروردين 1392 ساعت 2:44:55 
 • ابلاغ عدم اخذ عوارض 3 درصد ...
 • گزارش برگزاری جلسه هیئت ...
 • بهره برداری از سالن کنفرانس ...
 • جلسه هماهنگی ریاست سازمان نظام ...
 • اطلاعيه مهم و فوري مالياتي
 • آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق ...
 • برگزاری دوره های زبانهای خارجی ...
 • گزارش برگزاری اولین جلسه ...
 • همایش فرصت های سرمایه گذاری در ...
 • مراسم هفتمین جشنواره روز ملی ...
 • به نظر شما ایجاد اصلاحات و اولویت اقدام در کدام بخش از سازمان ضروری است؟
  -:- دفاتر نمايندگي -:-
  -:- قوانين و مقررات -:-
  -:- آرشيو مقالات -:-
  -:- آموزش و ترويج -:-
    بازديد کل : 440060 نفر |   بازديد امروز : 42 نفر |   بازديد ديروز : 145 نفر |   آنلاين : 4 نفر